Półtorak Roksana

Aplikant

Telefon: 881 541 951
Patron: adw. dr Bartłomiej Filek

ADRES KANCELARII PATRONA

Kancelaria Adwokacka
45-011 Opole; ul Koraszewskiego 8-11 lok 205